miércoles, 28 de octubre de 2009

‚ ;”   @ @ k  Vjpeg  appl  k H H :ù  Photo - JPEG ÿÿÿØÿà JFIF  H H ÿþ AppleMarkÿÛ „ üZê~/º·²²»Ô%û$$<€‚çhRo%œ#k IÀªË²ú :Š NnNÛµÌùÚ×wÌô_e$•¬ÊŒ¼¥©ôOÁŸØkÁß¼!ã-Gâ'‰> _k>’$…¼#œ–ò Ë"2Áuœê‚6•Ùä„leÛ‚Uð§ŽüEð·shy;)ë’6+…utú©fr-×'²›iµíyþné].–¾“$¯ëcôlº–‹â›«øê°j3évñüû¢þâöì‘´cåmò¶òäs]߈5ÿ>FpkíGˆŽ‹MnývëåÓ¹ÛS÷vþ¿­Ïý”4?üÐ>)xGMø¥kzλ¢Ì¿ÙVêñ^èhñm„]³á$R¯'=;×)ñZÃC´øGqð³VÔ/á7¾ÔµMGU¼“eêý®I–Þ)mÛw—Thy…Œ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Œ…yhT>* .>MZchklmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlkhcZM>.  *4


mi bida es un byven entre el aller y el hoy 

2 comentarios:

Anónimo dijo...

tenia un sueno erotico con vos esta noche....solamente un beso pero que beso!

Anónimo dijo...

escribes!!!!!!